ul. Przemyska 59/19, 80-180 Gdańsk

Rozliczanie spółek Gdańsk

Spółki cywilne uznawane są za jedną z prostszych form prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Jednak ich opodatkowanie, a co za tym idzie - zgodne z prawem rozliczanie spółek, to już bardziej złożony temat. Podatnikiem podatku dochodowego nie jest ten sam podmiot, co w przypadku opłacania podatku VAT. Rozliczanie spółek cywilnych wymaga zatem wnikliwego zapoznania się z przepisami o podatkach dochodowych oraz podatkach od towarów i usług.

Czym są spółki cywilne?

Spółki cywilne to taka forma działalności gospodarczej, do której powstania i założenia niezbędne są co najmniej dwie osoby. W odróżnieniu od spółek handlowych, jej ustrój normuje Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo przedsiębiorców. Założyciele spółki cywilnej nazywanie są wspólnikami, a w rozumieniu polskiego prawa są także przedsiębiorcami.

Wypływa z tego kolejną znaczącą kwestią. Wspólnicy spółek cywilnych są jako przedsiębiorcy podmiotem prawnym. Same spółki nie mają osobowości prawnej, a więc nie są także zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Znacząco wpływa to na rozliczenia podatkowe i ewentualne sprawy sądowe.

Zapłatą podatku i ewentualnych wierzytelności zawsze są obciążani wspólnicy, a nie spółka cywilna jako podmiot. Solidarnie zobowiązani są oni do opłacania podatków oraz spłaty długów lub innych obciążeń finansowych. Rozliczanie takiej spółki wygląda zatem inaczej niż w przypadku spółek handlowych.

Jak rozlicza się spółka cywilna?

W zawiązku z tym, że podatnikami spółki cywilnej są jej wspólnicy, nie płaci ona podatku dochodowego. Jak zatem prowadzić rozliczanie takich spółek z osiągniętych w okresie rozliczeniowym dochodów? To jej wspólnicy kontaktują się z fiskusem. Uzyskane przychody i poniesione koszty są dzielone między nich zgodnie z posiadanym przez nich udziałem. Na tej podstawie każdy przedsiębiorca oddzielnie rozlicza się z dochodów osiągniętych przez spółkę.

Dzieje się tak, ponieważ ta forma spółki nie ma własnego majątku. Co prawda jej założyciele, powołując ją, wnoszą wkład finansowy, ale zarówno on, jak i majątek nabyty podczas prowadzonej działalności - zaliczają się jako współwłasność łączna wspólników. Wyjątek w rozliczaniu spółki cywilnej stanowi podatek od towarów i usług. W tym przypadku jest ona samodzielnym podatnikiem VAT.

Na rozliczanie spółek wpływa także wybrana forma opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą wybrać: - opodatkowanie na zasadach ogólnych - skala podatkowa lub podatek liniowy, - opodatkowanie o formie zryczałtowanej - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Należy podkreślić, że wybrana przez przedsiębiorców forma opodatkowania może się od siebie różnić. Jednak powinno to pozostawać w jednym zakresie. Prawo nie zezwala, aby rozliczanie spółek cywilnych wyglądało w taki sposób, że jeden wspólnik rozlicza się na zasadach ogólnych, a drugi w formie zryczałtowanej. Dodatkowo trzeba pamiętać, że jeśli dany wspólnik prowadzi różne formy działalności gospodarczej - wybrana forma opodatkowania będzie taka sama dla nich wszystkich.

Rozliczanie spółek cywilnych jest jedną z głównych działalności naszego biura rachunkowego. Zachęcamy do skorzystania z naszej fachowej pomocy, za którą stoją lata doświadczeń.

+48 601 913 464

Zadzwoń do nas

© Copyright 2021 - Biuro Rachunkowe - Realizacja: 314.pl
envelopephone-handset   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram